A.D.I. Eco-Metropolitan Cluj

Misiunea asociației vizează dezvoltarea comunității județului Cluj cu un efect important asupra calității vieții cetățenilor clujeni, precum și asupra mediului înconjurător.
Dorim să vă oferim informații actuale privind implementarea și monitorizarea unui sistem integrat de gestionare a deșeurilor în județul Cluj, a cărui funcționare să ducă la respectarea angajamentelor și atingerea țintelor propuse, așa cum au fost ele asumate prin documentele de planificare aprobate.
De asemenea, vă punem la dispoziție informații și poze privind evenimentele organizate la nivel de asociație, articole și comunicate cu privire la situația deșeurilor, precum și anunțuri specifice domeniului deșeurilor și a reciclării.
Considerăm că este importantă informarea și conștientizarea populației referitoare la avantajele pe care le implică implementarea și dezvoltarea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în județul Cluj.

Echipa A.D.I. Eco-Metropolitan

Gestionarea deșeurilor in judetul Cluj are la bază implementarea unui sistem integrat de gestionare a deșeurilor, un proiect co-finantat prin Fondul European de Dezvoltare Regională.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro.

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.