»
Legislatie

Legislatia Privind Gestionarea Deseurilor - Managementul Deseurilor Cluj

Pentru delegarea gestiunii unui serviciu de salubrizare cât mai corect, se impune respectarea etapelor reglementate de legislația aplicabilă domeniului.

De asemenea, cadrul legal administrativ impune respectarea legislației după cum urmează:
    1. Legislația privind Gestionarea Deșeurilor
    2. Legislația în domeniul Achizițiilor Publice
    3. Legislația în domeniul Serviciului de Salubrizare