»
Legislatie » Legislatia Gestionarii Deseurilor

Legislația Privind Gestionarea Deșeurilor

 • Legea nr.99/2014 pentru modificarea si completarea Legii serviciului de salubrizare a localitatilor nr. 101/2006
 • Legea nr.211/2011 privind regimul deșeurilor;
 • Hotărârea Guvernului nr. 1470/2004 privind aprobarea Strategiei Naționale de Gestionare a Deșeurilor și a Planului Național de Gestionare a Deșeurilor, cu modificările ulterioare (în prezent SNGD și PNGD se află în curs de revizuire);
 • Ordinul Ministrului nr. 1364/1499/2006 de aprobare a planurilor regionale de gestionare a deșeurilor;
 • Hotărârea Guvernului nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase cu modificările și completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deșeurilor, cu modificările ulterioare;
 • OM nr. 95/2005 privind stabilirea criteriilor de acceptare și a procedurilor preliminare de acceptare a deșeurilor la depozitare și lista națională de deșeuri acceptate în fiecare clasă de depozit de deșeuri;
 • Hotărârea Guvernului nr. 128/ 2002 privind incinerarea deșeurilor, cu modificările ulterioare
 • Hotărârea Guvernului nr. 788/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului nr. 1013/2006 privind transferul de deșeuri, cu modificările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României;
 • Hotărârea Guvernului nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor și deșeurilor de ambalaje (cu modificările și completările ulterioare);
 • Ordinul nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje;
 • Ordinul Ministrului nr. 1281/2005 privind stabilirea modalităţilor de identificare a containerelor pentru diferite tipuri de materiale în scopul aplicării colectării selective;
 • Hotărârea Guvernului nr. 1037/2010 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice;
 • Hotărârea Guvernului nr. 992/2005 privind limitarea folosirii anumitor substanțe periculoase în EEE (cu modificările ulterioare);
 • Ordinul Ministrului nr. 344/708/2004 pentru aprobarea Normelor tehnice privind protecția mediului în special a solurilor, când se utilizează nămolurile de epurare în agricultură;
 • Hotărârea Guvernului nr. 1132/2008 privind regimul bateriilor și acumulatorilor și al deșeurilor de baterii și acumulatori (cu modificările ulterioare).