»
Colectare Selectiva

Colectare Selectiva Deseurilor Cluj - Gestionare Deseuri Reciclabile

Colectarea selectiva reprezintă procesul de gestionare a deșeurilor prin care materialele cu potențial de reciclare (hârtie, carton, sticlă, plastic și metal) sunt recuperate și dirijate spre centrele de reciclare. Acest proces necesită: o compostare la sursă, o colectare separată a materialelor secundare și tratarea deșeurilor într-un centru de recuperare.
Colectarea deșeurilor se face în sistem cu 4 pubele, de diferite culori, în conformitate cu legea 211/2011 privind regimul deșeurilor după cum urmează:

Colectarea Deseurilor Cluj - Colectarea Selectiva Deseuri ClujReciclare Deseuri Cluj - Pubela Neagra Deseuri
 • pubela de culoare galbenă este destinată colectării de metal și plastic (folii, PEID, PET, PVC  și alte materiale  plastice, dar și metale feroase și neferoase),
 • pubela de culoare albastră este destinată colectării de hârtie și carton (hârtie tipărită, hârtie în amestec),
 • pubela de culoare verde este destinată colectării de sticlă (sticlă colorată și sticlă albă),
 • pubela este de culoare gri destinată colectării pentru fracția mixtă (biodeșeuri și deșeurile menajere),
 • pubela de culoare neagră este destinată colectării de deșeuri biodegradabile din gospodăriile proprii (resturi de legume și fructe, iarbă, flori și frunze uscate).

Etape Colectării Selective

 • identificarea deșeurilor ce urmează să fie colectate selectiv din locuințe, instituții, școli sau picnic;
 • presarea deșeurilor de ambalaje din hârtie, plastic sau metal înainte de depozitare pentru a economisi spațiu;
 • depozitarea deșeurilor colectate selectiv în containerele special, separate de deșeul menajer.
 Un rol foarte important în cadrul colectării selective a deșeurilor în județul Cluj îl au producătorii de deșeuri. Importanța responsabilității producătorului (REP) reprezintă factorul cheie în domeniul colectării deșeurilor și  dezvoltării durabile eficiente. Containerele destinate colectării selective trebuie menținute închise, astfel încât cetățeanul să separe deșeurile direct la sursă.

Avantajele Colectării SelectiveColectare Selectiva Deseuri Cluj - Colectare Deseuri Cluj

 • diminuarea costurilor, încadrarea în gradul de suportabilitate;
 • evitarea penalităților;
 • conservarea resurselor naturale;
 • recuperarea materialelor reciclabile si transformarea acestora în materii prime;
 • reducerea numărului de agenți poluanți în aer, apă și sol;
 • reducerea cantității de deșeuri depozitate la depozitul ecologic. 

Ierarhizarea Deșeurilor

 • prevenirea generării de deșeuri;
 • pregătirea pentru reutilizare;
 • reciclarea deșeurilor;
 • valorificarea deșeurilor;
 • eliminarea finală a deșeurilor în depozit. 
Deșeurile colectate selectiv sunt preluate de operatorii de salubritate, sunt sortate, balotate si transportate către instalațiile de reciclare. În final, deșeurile colectate selectiv sunt transformate în materii prime și sunt reintroduse în circuitul economic. Deșeurile biodegradabile sunt transformate în compost pe platforma special amenajată la depozitul ecologic.

Beneficiile Colectării Selective Deseuri Cluj

 • conservarea resurselor naturale și economisirea energiei;Management Deseuri Cluj Napoca - Colectare Deseuri Cluj
 • produse mai ieftine (ambalaje mai ieftine);
 • resurse (apă, mâncare) mai curate și nepoluate;
 • menținerea unui mediu mai curat;
 • creșterea calității vieții;
 • dezvoltarea durabilă  a societății.
În concluzie, organizarea colectării selective a deșeurilor nu înseamnă doar simpla instalare a unor recipiente, containere sau clopote. Informarea și conștientizarea publicului este esențială, pentru ca în timp, colectarea selectivă să devină o obișnuință pentru toți locuitorii din mediul urban sau rural. În acest scop sunt necesare campanii susținute și repetate de educare a populației și de promovare a colectării selective precum și punerea accentului pe importanța responsabilității extinse a producătorului (REP).
 
Colectare Deseuri Cluj Napoca - SMID Cluj