»
SMID

Sistem de Management Integrat al Deșeurilor in Județul Cluj - SMID Cluj

Descrierea județului Cluj

Judeţul Cluj se situează  în Regiunea Nord - Vest a României, în zona de întâlnire a trei mari unităţi geografice: Munţii Apuseni, Podişul Someşan şi Câmpia Transilvaniei. Judeţul Cluj este cel mai important judeţ al regiunii administrative, având o suprafaţă totală de 6674,53 km2, având ca vecini judeţele Sălaj la nord-vest, Maramureş  la nord, Bistriţa-Năsăud  la nord-est, Alba la sud, Mureş la sud-est şi Bihor la vest.
Din punct de vedere administrativ, judeţul este compus din 5 municipii  (Cluj-Napoca, Turda, Dej, Câmpia Turzii şi Gherla), 1 oraş (Huedin), 75 comune şi 420 de sate.

Scopul Proiectului de Gestionare Deșeuri Cluj

Implementarea unui sistem integrat de gestionare a deșeurilor Cluj a cărui funcționare să conducă la respectarea angajamentelor și atingerea țintelor, așa cum au fost ele asumate prin documentele de planificare aprobate.

Obiectivele proiectului

 • Colectarea deșeurilor menajere de la întreaga populație a județului;
 • Îmbunătățirea logisticii de colectare a deșeurilor la nivelul județului;
 • Promovarea compostării individuale;
 • Valorificarea / reciclarea deșeurilor reciclabile colectate separat;
 • Reducerea cantității de deșeuri biodegradabile la depozitare;
 • Eliminarea deșeurilor reziduale pe un depozit conform clasa “b”;
 • Închiderea depozitelor neconforme;
 • Creșterea conștientizării publice.

Componentele proiectului

 • Componenta 1 – Colectarea și transportul deșeurilor;
 • Componenta 2 – Tratarea deșeurilor;
 • Componenta 3 – Depozitarea deșeurilor;
 • Componenta 4 – Asistența tehnică și conștientizare publică.

Colectarea și transportul deșeurilor

 • Împărțirea județului în 4 zone după cum urmează: Zona 1 – Feleacu; Zona 2 – Huedin; Zona 3 – Mihai Viteazu și Zona 4 – Gherla;
 • Construcția a 3 stații de transfer și achiziția echipamentelor necesare (prescontainere și camioane de transport) în următoarele localități: Gherla, Huedin și Mihai Viteazu;
 • Achiziția a 7.820 containere de 1,1 mc pentru colectarea selectivă a deșeurilor;
  Colectare Deseuri Cluj - Colectare Selectiva Cluj  Containere Deseuri Cluj - SMID Cluj
 • Achiziția a 21.000 unități de compostare individuală a 220 litri; 
Compostare Deseuri Cluj - CMID Cluj Napoca                       Compostor Deseuri - Managementul Deseurilor Cluj                     
 • Achiziția containerelor pentru deșeuri speciale (voluminoase și municipale periculoase).

Tipuri de Deșeuri care fac Obiectul Proiectului

Tipurile de deșeuri care fac obiectul proiectului sunt:
 • Deșeuri municipale;
 • Deșeuri de ambalaje;
 • Nămoluri din stațiile de epurare orășenești;
 • Deșeuri municipale (menajere și asimilabile celor menajere) – categoria 20:
                    - 20 01 – Fracțiuni colectate separat (cu excepția 15 01);
                    - 20 02 – Deșeurile din grădini și parcuri (incluzând deșeurile din cimitire);
                    - 20 03 – Alte deșeuri municipale.
 • Deșeuri de ambalaje – categoria 15 (15 01) - ambalaje (inclusiv deșeurile de ambalaje colectate separat);
 • Nămoluri de la stațiile de epurare orășenești – categoria 19: 19 08 05 - nămoluri de la epurarea apelor uzate orășenești.

Tratarea Deșeurilor - CMID Cluj Napoca

 • 1 stație de sortare în cadrul CMID Cluj Napoca cu capacitate de 92. 100 tone/an pentru sortarea deșeurilor reciclabile colectate separat (fracția uscată);
Statie Sortare Deseuri Cluj - Deseuri Reciclabile Cluj
 • Principalele materiale sortate sunt: hârtia, cartonul, plasticul, sticla și metalele;
 • 1 stație de tratare mecano-biologică în cadrul CMID Cluj Napoca cu capacitate de 206.000 tone/an pentru tratarea și inertizarea fracției umede.
Statie Tratare Deseuri Cluj - CMID Cluj

Depozitarea Deșeurilor Cluj

 • Construirea și operarea unui depozit județean conform clasă “b” amplasare în cadrul CMID Feleacu;
 • Capacitate de depozitare de aproximativ 216.000 tone/an, respectiv 247.600 mc/an.
Depozitare Deseuri Cluj
 • 2 celule de depozitare:
                 - prima celulă – suprafața de 7,7 ha, volum total de deșeuri admis cca 1.350.000 mc și  durata de exploatare de cca 5 ani;
                  - a doua celulă – suprafața de cca 17,9 ha, volum total de deșeuri admis de cca 6.900.000 mc și durata de exploatare de cca 19 ani.

Închiderea Depozitelor Existente

 • Investiții eligibile prin POS Mediu: închiderea a 5 depozite urbane mari (Turda, Câmpia Turzii, Dej, Gherla și Huedin);
 • Investiții neeligibile prin POS Mediu: închiderea depozitului urban Pata Rât.

Asistență Tehnică și Conștientizare Publică

 • Campaniile de conștientizare publică vor fi realizate de firma de publicitate Vitrina Felix Media;
 • Asistența tehnică în managementul proiectului este asigurată de Asocierea S.C. EPMC Consulting S.R.L. lider și S.C. BLOM ROMÂNIA S.R.L.;
 • Supervizarea contractelor de lucrări este asigurată de TAHAL CONSULTING ENGINEERS LTD.