A.D.I. Eco-Metropolitan Cluj

Misiunea asociației vizează dezvoltarea comunității județului Cluj cu un efect important asupra calității vieții cetățenilor clujeni, precum și asupra mediului înconjurător.
Dorim să vă oferim informații actuale privind implementarea și monitorizarea unui sistem integrat de gestionare a deșeurilor în județul Cluj, a cărui funcționare să ducă la respectarea angajamentelor și atingerea țintelor propuse, așa cum au fost ele asumate prin documentele de planificare aprobate.
De asemenea, vă punem la dispoziție informații și poze privind evenimentele organizate la nivel de asociație, articole și comunicate cu privire la situația deșeurilor, precum și anunțuri specifice domeniului deșeurilor și a reciclării.
Considerăm că este importantă informarea și conștientizarea populației referitoare la avantajele pe care le implică implementarea și dezvoltarea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în județul Cluj.

Echipa A.D.I. Eco-Metropolitan

Gestionarea deșeurilor in judetul Cluj are la bază implementarea unui sistem integrat de gestionare a deșeurilor, un proiect co-finantat prin Fondul European de Dezvoltare Regională.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro.

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Articole
Convocator AGA 12.11.2015
Convocator AGA 12.11.2015
SE CONVOACĂ
Adunarea Generală a Asociaţilor, pentru data de 12.11.2015, ora 11:00, la sediul Consiliului Judeţean Cluj, sala mare de şedinţe, din Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor nr. 106
Convocator Consiliul Director 17.07.2015
Convocator Consiliul Director 17.07.2015
Preşedintele Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ECO-METROPOLITAN CLUJ, dl. Vákár István Valentin, în temeiul prevederilor art. 25, alin. (1) din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj şi ale dispoziţiilor O.G. nr. 26/2000 privind asociaţiile şi fundaţiile, cu modificările şi completările ulterioare,
 
CONVOACĂ
 
Şedinţa Consiliului Director, pentru data de 17.07.2015, ora 10:00, la sediul Consiliului Judeţean Cluj, Calea Dorobanţilor nr. 106, având următoarea
 
ORDINE DE ZI:
 
  1. Angajarea directorului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj şi delegarea atribuţiilor Consiliului Director către acesta.
       2.      Modificarea listei care cuprinde persoanele împuternicite să efectueze operaţiuni bancare, în conturile Asociaţiei;
       3.      Diverse.
 
PREŞEDINTE
VÁKÁR ISTVÁN - VALENTIN
Convocator Consiliul Director 26.03.2015
Convocator Consiliul Director 26.03.2015
 CONVOACĂ
 
Şedinţa Consiliului Director, pentru data de 26.03.2015, ora 1000, la sediul Consiliului Judeţean Cluj, Calea Dorobanţilor nr. 106.